To určitě ne. Každé zařízení má zcela jiný charakter poskytované péče. Odlehčovací služby jsou ošetřovatelská zařízení bez každodenní přítomnosti lékaře, lékaři sem pouze docházejí na návštěvní službu. Také režim je jiný, snažíme se klienty hlavně aktivovat,  mohou sledovat televizi, číst, hrát společenské hry, věnovat se drobným rukodělným pracím a výtvarným činnostem. Důraz je kladen na udržování psychické kondice stejně tak jako udržení soběstačnosti.

Spousta rodin má stále pocit, že s umístěním někoho blízkého do centra nebo zajištění odlehčovacích služeb v domácnosti je selhání jejich péče. Není to tak. Vždyť všichni víme, že celodenní péče o člověka s postižením či s rozvíjející se demencí je velmi náročná zejména po psychické stránce. Pečující by se neměli obávat tuto pomoc vyhledat a využívat ji.