Ceník pobytových odlehčovacích služeb

  • Ubytování:  Cena za lůžko 250 Kč/den

V případě krátkodobé nepřítomnosti klienta, např. po dobu propustky nebo hospitalizace, se poplatek účtuje.

  • Stravování: Celodenní stravování (5x denně) včetně pitného režimu 205 Kč/den

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se neúčtuje, je-li tato nepřítomnost hlášena minimálně 24 hodin předem.

auktualizace ceny k 1.3.2022 dokumenty zde a zde PDF

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se pečovatelské služby neúčtují.

(Ceníky jsou platné dle datumu v dokumentu)

Ceník pobytových odlehčovacích služeb

  • Ubytování:  Cena za lůžko 250 Kč/den

V případě krátkodobé nepřítomnosti klienta, např. po dobu propustky nebo hospitalizace, se poplatek účtuje.

  • Stravování: Celodenní stravování (5x denně) včetně pitného režimu 205 Kč/den

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se neúčtuje, je-li tato nepřítomnost hlášena minimálně 24 hodin předem.

auktualizace ceny k 1.3.2022 dokumenty zde a zde PDF

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se pečovatelské služby neúčtují.

Ceníky ke stažení

Ceník pečovatelských služeb
Ceník fakultativních služeb

Ceníky ke stažení

Ceník pečovatelských služeb
Ceník fakultativních služeb

Ke stažení

Vnitřní řád
Žádost o umístění (.xls)
Žádost o lékařskou zprávu
Co vzít sebou
Žádost o umístění (.pdf)
Ochrana osobních údajů