Ceník pobytových odlehčovacích služeb

  • Ubytování:  Cena za lůžko 280 Kč/den

V případě krátkodobé nepřítomnosti klienta, např. po dobu propustky nebo hospitalizace, se poplatek účtuje.

  • Stravování: Celodenní stravování (5x denně) včetně pitného režimu 235 Kč/den

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se neúčtuje, je-li tato nepřítomnost hlášena minimálně 24 hodin předem.

auktualizace ceny k 1.1.2023 dokumenty níže.

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se pečovatelské služby neúčtují.

(Ceníky jsou platné dle datumu v dokumentu)

Ceník pobytových odlehčovacích služeb

  • Ubytování:  Cena za lůžko 280 Kč/den

V případě krátkodobé nepřítomnosti klienta, např. po dobu propustky nebo hospitalizace, se poplatek účtuje.

  • Stravování: Celodenní stravování (5x denně) včetně pitného režimu 235 Kč/den

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se neúčtuje, je-li tato nepřítomnost hlášena minimálně 24 hodin předem.

auktualizace ceny k 1.1.2023 dokumenty níže.

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se pečovatelské služby neúčtují.

Ceníky ke stažení

Ceník pečovatelských služeb
Ceník fakultativních služeb

Ceníky ke stažení

Ceník pečovatelských služeb
Ceník fakultativních služeb

Ke stažení

Vnitřní řád
Žádost o umístění (.xls)
Žádost o lékařskou zprávu
Co vzít sebou
Žádost o umístění (.pdf)
Ochrana osobních údajů