Ceník pobytových odlehčovacích služeb

  • Ubytování:  Cena za lůžko 305 Kč/den

V případě krátkodobé nepřítomnosti klienta, např. po dobu propustky nebo hospitalizace, se poplatek účtuje.

  • Stravování: Celodenní stravování (5x denně) včetně pitného režimu 255 Kč/den

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se neúčtuje, je-li tato nepřítomnost hlášena minimálně 24 hodin předem.

auktualizace ceny k 1.1.2024 dokumenty níže.

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se úkony péče neúčtují.

(Ceníky jsou platné dle datumu v dokumentu)

Ceník pobytových odlehčovacích služeb

  • Ubytování:  Cena za lůžko 305 Kč/den

V případě krátkodobé nepřítomnosti klienta, např. po dobu propustky nebo hospitalizace, se poplatek účtuje.

  • Stravování: Celodenní stravování (5x denně) včetně pitného režimu 255 Kč/den

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se neúčtuje, je-li tato nepřítomnost hlášena minimálně 24 hodin předem.

auktualizace ceny k 1.1.2024 dokumenty níže.

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se úkony péče neúčtují.