Donátoři

Sociální služby jsou služby hrazené zejména klienty a zdravotními pojišťovnami, přesto tyto úhrady nepokryjí všechny provozní náklady pobytového zařízení. Našim klientům se snažíme zajistit komfort a vyšší úroveň poskytované péče. Proto se snažíme zajistit i jiné zdroje financování.

Touto cestou bychom rádi poděkovali našim donátorům, kteří nás podporují finančními i hmotnými dary.

Pokud by jste měli i Vy zájem nám pomoci, kontaktujte prosím:

Mgr. Soňu Čechovou, tel.: 731 401 433, mail: cechova@hezkedomy.cz

Podpořili nás:

Ústecký kraj

Účelová dotace v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ ve formě finanční podpory určené k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb ve výši:

Rok Darovaná částka
Rok 2015 1 637 000 Kč
Rok 2016 1 917 000 Kč
Rok 2017 2 541 600 Kč
Rok 2018 3 805 000 Kč
Rok 2019 3 654 100 Kč
Rok 2020 4 712 000 Kč
Rok 2021 5 926 700 Kč
Rok 2022 6 776 200 Kč

Město Lovosice

Finanční příspěvek dotačního programu „Podpora sociálních  a souvisejících služeb a programů“ ve výši:

Rok Darovaná částka
Rok 2013 10 000 Kč
Rok 2014 35 000 Kč
Rok 2015 37 000 Kč
Rok 2016 45 000 Kč
Rok 2017 46 000 Kč
Rok 2018 48 000 Kč
Rok 2019 43 750 Kč
Rok 2020 50 000 Kč
Rok 2021 50 000 Kč
Rok 2022 50 000 Kč

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Rok 2016 – finanční dar na nákup přístroje pro Incomaster ve výši 80 000 Kč

Rok 2017 – finanční dar na vybavení rehabilitace ve výši 20 000 Kč

EXCON a. s.

Finanční dar na nákup kompenzačních pomůcek – 2 ks mechanických invalidních vozíků pro převoz imobilních klientů, 3 ks nástavců na toalety a 10 ks madel do koupelen, v celkové hodnotě 20 000 Kč.

Finanční dar na podporu projektu „Kalendář 2020“ ve výši 5 000 Kč.

Bc. Miluše Moravcová – Děčín

Finanční dary ve výši:

Rok Darovaná částka
Rok 2015 11 470 Kč
Rok 2016 11 000 Kč

Ivana Matrková

Finanční dary ve výši:

Rok Darovaná částka
Rok 2018 1 000 Kč
Rok 2019 12 200 Kč

Jana Kurčíková

Finanční dary ve výši:

Rok Darovaná částka
Rok 2018 666 Kč
Rok 2019 3996 Kč

Jíra – Lovosice

Hmotný dar: kompenzační pomůcky a rotoped pro seniory.

Týle Jiří – Ústí nad Labem

Hmotný dar: antidekubitní matrace s kompresorem, toaletní křeslo, čtyřbodové chodítko

Štěpánková Anna

Hmotný dar: stropní zvedací zařízení Guldmann od společnosti Altech

Všem našim sponzorům děkujeme!