Odlehčovací služba pomáhá především rodinám pečujícím o osobu blízkou, a kterým krátkodobé povinnosti či okolnosti brání v této péči, např. když onemocní ten, který zajišťuje péči, když rodinu život postaví náhle do těžké situace, ale i když si rodina potřebuje odpočinout, při řešení různých problémů.

Neboť má-li být péče o seniory v domácím prostředí zachována co nejdéle, musíme pamatovat především na osoby poskytující péči a snažit se je podporovat v jejich činnostech. Vždyť i oni si zaslouží odpočinek. Soužití dvou, tří generací ve společné domácnosti nezřídka vede k funkčnosti rodiny, někdy až k jejímu rozpadu.