Odlehčovací služba je zpravidla zřizována jako pobytová zařízení, ať již ve formě společnosti s ručeným omezením či obecně prospěšných společností. Péči zde zajišťují odborní pracovníci v sociálních službách a zdravotničtí pracovníci, zejména všeobecné sestry a fyzioterapeuti. Služba je hrazena v souladu se zákonem o sociálních službách.